Propozice

23. Kladenský maratón

Přebor Středočeského kraje
Sobota 21. září 2024 v 10:00

Městský atletický stadion Kladno
…maratónci maratóncům…

Pořadatel

MARATÓN KLUB KLADNO a AC TEPO KLADNO
pod záštitou primátora města Kladna Milana Volfa

Ředitel maratónu

Pavel Žlábek: telefon: +420 739 317 562; e-mail: zlabek.klm@gmail.com

Hlavní rozhodčí: Jiří Klesnil
Technický ředitel: Metoděj Fikes
Organizační ředitel: Michal Pufr

Trať

Klasický maratón – start je na dráze atletického stadionu, následujících 8 okruhů vede po asfaltových a zpevněných cestách lesoparku Lapák a zpět do cíle na dráze atletického stadionu. Časový limit závodu je 6 hodin.

Přihlášky

On-line: www.kladenskymaraton.cz

e-mail: zlabek.klm@gmail.com

Startovné

500 Kč
Při platbě do 30. 6. – 500 Kč


600 Kč po 30. 6.

Příslušnou částku uhraďte na účet 225114105/2010.

Variabilní symbol najdete na e-mailovém potvrzení on-line přihlášky, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a jméno.

Prezence

V den závodu 7:00 – 9:30 v kanceláři na tribuně stadiónu.

Šatny, sprchy

V prostorách atletického stadiónu.

Ubytování

informace najdete v sekci ubytování na: www.mestokladno.cz

Pravidla

Závod je určen běžcům od 18 let. Pravidla závodu odpovídají současným pravidlům IAAF. Lékařská pomoc bude zajištěna na startu a v cíli. Občerstvení bude k dispozici na trati po 5 km a v cíli. Organizátoři nepřebírají zodpovědnost za škody na majetku nebo zdraví související s účastí na závodu nebo jeho návštěvou. Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav dle vyhlášky 391/2013 Sb. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu. Vyhlášení vítězů proběhne ve 14:30 hodin. Závodník, který se nedostaví na vyhlášení vítězů, ztrácí nárok na cenu nebo prémii.

Kategorie

Muži: do 39 let, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 let a více
Ženy: do 34 let, 35 – 44, 45 – 54, 55 let a více
Ceny: Finanční ceny, poháry
Putovní poháry pro vítěze kategorie žen a mužů. Prémie za překonání traťového rekordu mužů i žen

Traťový rekord

Muži: Mulugeta Serbessa 2:27:30; Ženy: Ivana Martincová 2:51:42

Výsledky

www.maratonkladno.cz

Dětské soutěže

Pro děti 2008 a mladší. První 3 děti v každé kategorii obdrží věcnou cenu.